Bakgrundsmusik i spel

10177560-playing-video-gameBakgrundsmusik är ett väldigt intressant område i allmänhet, det är något man stöter på inte bara i spel utan även film och TV, i butiker och på kontor. Det har gjorts många studier vad gäller bakgrundsmusiks effekter på folk under olika omständigheter, men här tänkte vi fokusera just på spel.I vad det än är har bakgrundsmusik jobbet att sätta stämningen, att skapa ett ljudlandskap som  folk ska kunna passivt finna sig i utan att direkt tänka på den. Musiken är inte menad att vara fokusen utan istället agera som sätt att förstärka vad det än är huvudfokusen är menad att vara.När det kommer till spelvärlden så är den formligen fylld av bakgrundsmusik, det är väldigt sällan ett spel har musiken som fokusen, istället är det ju spelarens involvering i spelet som är målet. Bakgrundsmusiken måste ha som mål att inte stjäla fokus från vad spelaren måste försöka åstadkomma i stunden, kan den inte göra det för att den är för påtaglig kan detta undermedvetet uppfattas som allt från lite irriterande till otroligt störande för spelupplevelsen.Detta är en av anledningarna till varför musik i spel sällan är satt till sång. När någon sjunger är vi betydligt mer benägen att lyssna till sången och spelskaparen riskerar då spelupplevelsen för spelarna. Ett sätt runt detta kan dock vara att använda sång som man nästan kan garantera att få om någon av spelarna kommer att förstå, som till exempel sången ”One Winged Angel” i Final Fantsy VII som ju är på latin.Som spelbranschen har växt har mer och mer pengar lagts ned i skapandet av spel, musiken har inte varit ett undantag. Med allt man redan visste om musiks effekter i film och andra medier har man kunnat arbeta med väldigt kunniga och duktiga kompositörer för att hjälpa till att skapa fantastiska spelupplevelser.Alla som spelat spel från flera olika genrer har säkert märkt att man ofta kan gissa vilken genre ett spel tillhör bara man får höra musiken. Detta är för att speltillverkare ofta vill styra spelarna att associera spelet med specifika känslor. Lyssnar man till exempel på musiken man hör när man spelar casino får man oftast höra vad man kalla loungemusik som ämnar att förmedla till spelare att de befinner sig i en lugn och trivsam miljö.