Spelmusiken historia

Computer Gaming

Spelmusik är en stor del av den spelupplevelse som förmedlas genom ett dator- eller TV-spel. Även om många kanske inte tänker på musiken så blir skillnaden enorm om den stängs av. Detta i likhet med musik och ljudeffekter som finns på en film.

När datorspelen började utvecklas på 70-talet fanns däremot inte förutsättningarna att skapa musik i samma utsträckning som idag. Det vara monotona och mycket digitalt skapta ljudslingor som inte tillförde speciellt mycket till spelupplevelsen. Det vanligaste var att man tog någon känd folkmelodi eller liknande varpå den lades in i spelet. Kopplingen mellan spelets historia och vad som utspelade sig på skärmen var inte alltid tydlig. Huvudsaken var att man lade lite musik på spelet.

Idag väger musiken betydligt tyngre och det är väldigt vanligt att spelmusiken skapas helt och hållet utifrån olika spelsekvenser för att rätt känsla ska förmedlas vid rätt ögonblick. Ofta ses lanseringen av Commandore 64 och NES som tiden där musiken tog ett nytt kliv in i spelvärlden. Under 80-talet spelades musiken upp av datorns egen PC-speaker. Det resulterade i att ljudet blev väldigt stelt och monofoniskt.

I början av 90-talet lanserades ljudkorten och CD-spelaren vilket självklart gav förutsättningar för att musiken skulle kunna spelas upp på ett betydligt bättre sätt. Att leverera musik på CD-skivan dominerad från och med mitten av 90-talet. Under 2000-talet tog sedan komprimerad musik över vilket skapade möjligheter att få med mer information i varje fil genom Mp3-formatet.

Idag har spelmusiken till viss del blivit en egen genre och flera kompositörer och producenter jobbar enbart med att skapa effektfull musik till de mängder av spel som årligen lanseras.